Technology

Όροι Χρήσης

Ο χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου   pirate-news.blogspot.com  παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου pirate-news.blogspot.comΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣΤο  pirate-news.blogspot.com δεν φέρει ευθύνη για οιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων του, ή ο χρήστης των υπηρεσιών, επιλογών, συνδέσμων και περιεχομένων του. Δεν παρέχεται κανένας ισχυρισμός ή εγγύηση, ρητά ή σιωπηρά, ως προς την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών στις ιστοσελίδες του  pirate-news.blogspot.com . Ειδικότερα, υπάρχει το ενδεχόμενο οι πληροφορίες αυτές να μην είναι επίκαιρες. Συνεπώς αποτελεί ευθύνη του επισκέπτη του  pirate-news.blogspot.com  α) ελέγχει οποιαδήποτε πληροφορία διαβάζει στις ιστοσελίδες του site πριν να την χρησιμοποιήσει με οιονδήποτε τρόπο. Οι χρήστες του  pirate-news.blogspot.com  αποδέχονται ότι επισκέπτονται το site με δική τους ευθύνη. Ούτε ο ιδιοκτήτης του  pirate-news.blogspot.com  ούτε τρίτα πρόσωπα ασχολούμενα με τη συγγραφή, την παραγωγή ή την φιλοξενία της ιστοσελίδας φέρουν ευθύνη για τυχόν υλική ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της πρόσβασης ή της χρήσης ή, της αδυναμίας πρόσβασης ή της αδυναμίας χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή του γεγονότος ότι ο χρήστης στηρίχτηκε σε πληροφορίες που βρήκε στο  pirate-news.blogspot.com . Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο  pirate-news.blogspot.com  δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως προτροπή για συγκεκριμένη ενέργεια. Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες του  pirate-news.blogspot.com  με δική τους αποκλειστικά πρωτοβουλία και ευθύνη. Επιπλέον το  pirate-news.blogspot.com  δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι τα περιεχόμενα του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν σφάλματα θα διορθώνονται.  Το  pirate-news.blogspot.com  δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΤο σύνολο του περιεχομένου του site (εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων, λ.χ. πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay – out) του site, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του ω  και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατόπιν τούτων απαγορεύεται ρητά η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση , αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και πάσα συναφή ενέργεια των ανωτέρω στοιχείων, χωρίς την ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του  pirate-news.blogspot.com  . Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας του  pirate-news.blogspot.com  , το οποίο διατηρεί
το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι το  pirate-news.blogspot.com   έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο site.ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ


Το  pirate-news.blogspot.com  ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στο site. Περαιτέρω το   pirate-news.blogspot.com  δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝΤο περιεχόμενο του   pirate-news.blogspot.com απευθύνονται για όλους τους χρήστες του internet.
Η κατηγορία Hot and Sexy απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.
Οι υπηρεσίες του  pirate-news.blogspot.com απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.

Παρόλα αυτά το  pirate-news.blogspot.com όπως και κάθε ελεύθερης πρόσβασης ιστοσελίδα δεν είναι δυνατό να ελέγξει την ηλικία του επισκέπτη του site και μπορεί μόνο να τον προειδοποιήσει έτσι ώστε αυτός να μην εισέλθει σε αυτό. Το  pirate-news.blogspot.com  προειδοποιεί τους γονείς, ότι όπως σε κάθε site που απευθύνεται σε ενήλικα άτομα έτσι και στις σελίδες του, μπορεί να συναντήσουν περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους.Εάν οι ανήλικοι χρήστες επισκεφτούν σελίδες και συναντήσουν ακατάλληλο περιεχόμενο, το  pirate-news.blogspot.com δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του  χρήστη των υπηρεσιών του  pirate-news.blogspot.com  υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Το  pirate-news.blogspot.com  ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet.
Το  pirate-news.blogspot.com  δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών του. Σε περίπτωση που τέτοιου είδους δεδομένα αποσταλούν στο  pirate-news.blogspot.com μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας υποχρεούται να διαφυλάξει τον τυχόν προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Όροι Χρήσης Όροι Χρήσης Reviewed by pirate-news on 12:05 μ.μ. Rating: 5

Events